Insatsalternativ

Insatsalternativ banner

  Allt du behöver veta om insatsalternativen i roulette

Roulette är ett till synes enkelt nöje som vem som helst kan lära sig på ett ögonblick, men samtidigt är det ett väldigt mångsidigt spel som går att avnjuta på ett flertal olika sätt. Detta har vi dess unika utformning att tacka för då en insats kan läggas på en mängd olika alternativ som har en varierande utbetalning och vinstchans.

Det är dessa insatsalternativ som vi i följande artikel kommer att kika närmare på och detta gör vi med de tre vanligaste roulettvarianterna i åtanke; Europeisk, Fransk och Amerikansk sådan. Häng med oss så berättar vi allt om vad för satsningar som kan göras i dessa, hur du placerar dem vid bordet, utbetalningarna som de ger och vad chansen är för att en vinnande träff av dem ska ske.

Lär dig mer om roulette

Är termer såsom insida, utsida och tävlingsbana nya för dig? Då rekommenderar vi starkt att du först besöker vår guide över Europeisk Roulette. I denna ger vi dig alla grundkunskaper som du behöver för att spela roulette utan några frågetecken.

Roulette alternativ på roulettbordets insida

Insidan av roulettbordet är där du finner de allra högsta utbetalningarna då en insats här kan ge dig en vinst på allt ifrån 6x – 36x ditt satsade belopp. Med dessa höga belöningar kommer dock även en större risk då det är via satsningarna på insidan som vinstchansen i spelet är som lägst.

I Europeisk och Fransk roulette finner du sex stycken insatsalternativ på bordets insida, varav den amerikanska varianten har sju stycken. Nedan har vi listat och beskrivit alla dessa i detalj. För att underlätta, har vi även lagt till bilder och markerat med siffror var på bordet som din satsning ska läggas för respektive alternativ.

*Notera att vinstchansen i Amerikansk (A) roulette är lägre än i Europeisk (E) och Fransk (F) sådan då denna variant har två stycken nollor. Under vinstchans har vi därför listat två olika värden.

Karta över satsningsalternativen


Europeisk Roulette

Europeisk roulette


Fransk roulette


Fransk roulette


Amerikansk roulette


Amerikansk roulette


Enskilt nummer (1)

Precis som det låter, innebär detta alternativ att du lägger en insats på ett av de 37 (E + F) eller 38 (A) olika nummer som finns på bordet. Detta gör du genom att helt enkelt lägga dina marker i mitten av ett sådant. Med denna insats kan du få den allra högsta utbetalningen i spelet, men vinstchansen är även en väldigt låg sådan.

Utbetalning: 35:1 (36x insatsen)
Vinstchans: 2.7% (E + F), 2.6% (A)

Split (2)

Med en split kan du med en enstaka insats täcka två stycken nummer som gränsar till varandra. För att göra detta lägger du dina marker på den linje som finns mellan de två numren som du vill satsa på.
Utbetalning: 17:1 (18x insatsen)
Vinstchans: 5.4% (E + F), 5.3% (A)

Gata (3)

En gata består av tre stycken nummer som befinner sig på en vertikal rad, såsom 1, 2, 3 eller 4, 5, 6. För att satsa på en sådan lägger du din insats på den linje som skiljer bordets insida ifrån utsida.
Utbetalning: 11:1 (12x insatsen)
Vinstchans: 8.1% (E + F), 7.9% (A)

Tre linje bet (4)

Denna term används ibland som ett annat ord för gata då den betyder att du satsar på tre stycken nummer med en enstaka insats. Ett tre linje bet behöver däremot inte alltid vara en gata, utan kan även innebära att du lägger en satsning som täcker tre nummer där den gröna nollan (eller dubbel nollan) är ett av dem. Se bilder för en tydligare förståelse.

Utbetalning: 11:1 (12x insatsen)
Vinstchans: 8.1% (E + F), 7.9% (A)

Hörna (5)

Med en hörna lägger du en insats på fyra stycken nummer som tillsammans bildar en fyrkant. Du kan t.ex. satsa på 20, 21, 23 och 24 genom att lägga dina marker i hörnen där de fyra numren möts (vilket ser ut som ett plustecken).

Utbetalning: 8:1 (9x insatsen)
Vinstchans: 10.8% (E + F), 10,5% (A)

Korg (6)

Detta alternativ finns endast tillgängligt i Amerikansk roulette då det innebär att du lägger en insats på fem stycken nummer, vilket inte är möjligt att göra i den Europeiska eller Franska varianten. Dessa nummer utgörs av 0, 00, 1, 2, 3 och för att lägga insatsen behöver du lägga dina marker på den vänstra linjen av tvåan, samtidigt som du täcker båda hörnen av 0 och 00.
Utbetalning: 6:1 (7x insatsen)
Vinstchans: 13.2% (A)

Dubbelgata (7)

Precis som det låter, innebär en dubbelgata att du lägger en insats som täcker två stycken gator och att du således satsar på sex nummer samtidigt. Det måste vara två angränsande gator och insatsen behöver både läggas på linjen som skiljer bordets insida ifrån utsida och linjen som skiljer de två gatorna ifrån varandra.
Utbetalning: 5:1 (6x insatsen)
Vinstchans: 16.2% (E + F), 13.2% (A)

Insatsalternativen på roulettbordets utsida
I direkt motsats till insidan, är bordets utsida där du finner insatsalternativen som har de allra bästa chanserna till att ge en vinst. Detta innebär dock även att utbetalningspotentialen är betydligt lägre. Du kan antingen vinna 2x eller 3x ditt satsade belopp.

Vare sig du spelar Europeisk, Fransk eller Amerikansk roulette, består utsidan av fem stycken olika insatsalternativ och precis som med insidan har vi nedan listat alla dessa med en tydlig förklaring.

*Notera att vinstchansen i Amerikansk (A) roulette är lägre än i Europeisk (E) och Fransk (F) sådan då denna variant har två stycken nollor. Under vinstchans har vi därför listat två olika värden.

Dussin (8)

Som namnet avslöjar, innebär dussin att du satsar på tolv stycken nummer samtidigt och detta gör du genom att lägga din insats på en av de tre rutor som finns till höger om numren 34, 35 och 36. Den ruta som du väljer innefattar alla tolv nummer som befinner sig på samma horisontella rad, förutom nollan som aldrig är inkluderad i något av utsidans insatsalternativ.
Utbetalning: 2:1 (3x insatsen)
Vinstchans: 32.4% (E + F), 31.6% (A)

Kolumner (9)

Likt dussin, satsar du även här på tolv stycken nummer, vilka antingen är de tolv första (1 – 12), tolv mittersta (13 – 24) eller tolv sista (25 – 36). I Europeisk och Amerikansk roulette lägger du din insats på en av de tre stora rutor som finns direkt under bordets insida, medan du i Fransk roulette lägger den på en av de små rutor som finns i det högra hörnet. I den franska varianten står P för premiere som är den första kolumnen, M för moyenne som är den mittersta, samt D för derniere som är den sista.
Utbetalning: 2:1 (3x insatsen)
Vinstchans: 32.4% (E + F), 31.6% (A)

Jämnt/ojämnt nummer (10)

Med detta alternativ satsar du antingen på alla jämna nummer eller på alla ojämna sådana (förutom nollan). Du täcker med andra ord 18 stycken samtidigt. Insatsen lägger du antingen på rutan som det står even på (för jämna) eller odd på (för ojämna). I Fransk roulette skiljer sig ofta namnen och kallas här vanligtvis för pair (jämna) respektive impair (ojämna).
Utbetalning: 1:1 (2x insatsen)
Vinstchans: 48.6% (E + F), 47.4% (A)

Högt/lågt nummer (11)

Förutom nollan som aldrig får vara med, satsar du här på alla låga nummer (1 – 18) eller alla höga sådana (19 – 36). I Europeisk och Amerikansk roulette är detta alternativ alltid tydligt utskrivet och insatsen lägger du således enkelt på den ruta som det står 1to18 på eller 19to36 på. I den franska varianten kallas alternativen ofta för manque (låga) och passe (höga).
Utbetalning: 1:1 (2x insatsen)
Vinstchans: 48.6% (E + F), 47.4% (A)

Röd/svart färg (12)

Precis som det låter, kan du här lägga en insats på alla nummer som är röda sådana eller på alla som är svarta. Oavsett vilken roulettvariant du spelar, gör du detta genom att lägga dina marker på den ruta som helt enkelt representerar den färg som du önskar att spela på.
Utbetalning: 1:1 (2x insatsen)
Vinstchans: 48.6% (E + F), 47.4% (A)

Insatsalternativen på tävlingsbanan i roulette

På majoriteten av roulettbord (dock inte alla) finns det en så kallad tävlingsbana som är placerad vid sidan om bordets vanliga rutnät. Denna bana motsvarar rouletthjulet till punkt och pricka, vilket innebär att alla nummer på den befinner sig i precis samma ordning som de gör på rouletthjulet.

I mitten av denna tävlingsbana kan du, om du spelar Europeisk eller Fransk roulette, ofta finna fyra insatsalternativ som vanligtvis kallas för Voisins, Tier, Zero och Orphelins. Dessa har alla väldigt höga utbetalningar, men de kräver även att en hel del insatser läggs. Detta gör att de främst påminner om de satsningsalternativ som finns på bordets utsida – åtminstone vad gäller vinstchans och ROI (return of investment). Nedan har vi beskrivit dessa fyra tävlingsbaneinsatser i detalj.
*Notera att dessa alternativ inte finns tillgängliga i Amerikansk roulette.

Voisins (grannar till nollan)

Med detta alternativ satsar du på 17 stycken nummer, vilka är de som befinner sig närmast nollan på roulettehjulet. Detta gör du genom att sju olika splittar och ett tre linje bet som inkluderar 0, 2 och 3 automatiskt läggs på bordet.
Utbetalning: 11:1 eller 17:1 (beroende på om splittarna eller tre linje betet träffar)
Vinstchans: 45.9%

Tier (en tredjedel av hjulet)

Här läggs det en insats på tolv stycken nummer, vilka är de som befinner sig på direkt motsatt sida av rouletthjulet jämfört med de numren som ingår i Voisins. Insatsen består av sex olika splittar som blir lagda automatiskt när du klickar på Tier.
Utbetalning: 17:1
Vinstchans: 32.4%

Zero (nollspel)

Detta alternativ är en mindre variant av Voisins och innebär att du satsar på de sju nummer som i rouletthjulet befinner sig närmast nollan. Precis som tidigare, läggs insatsen automatiskt, vilken består av tre stycken splittar och ett enskilt nummer.
Utbetalning: 17:1 eller 35:1 (beroende på om någon av splittarna eller det enskilda numret träffar)
Vinstchans: 18.9%

Orphelins (föräldralösa)

Med Orphelins satsar du på alla nummer (åtta till antalet) som inte ingår i något av de tre tidigare alternativen. Även här läggs insatsen automatiskt, vilken består av ett enskilt nummer, två vanliga splittar och två andra splittar som båda är en del av nummer 17.
Utbetalning: 17:1 eller 35:1 (beroende på vad som träffar)
Vinstchans: 21.6%

Avslutande ord

Som du har fått lära dig i artikeln, finns det många olika sätt som en insats kan läggas på i roulette, vilket ger spelet ett oerhört intressant djup. Är du ute efter en så varierande och spänningsladdad upplevelse som möjligt, rekommenderar vi starkt att experimentera med olika kombinationer av dessa alternativ.

Ett annat sätt som det till synes enkla nöjet av roulette kan hettas till på är att använda sig av en av de många satsningssystem som finns för spelet. Är du intresserad av att lära dig mer om dessa, kan du läsa allt om dem i vår sektion som behandlar roulettstrategier.


Rouletteguiden