Oscar’s Grind Roulettestrategi

Roulette system


banner


En spännande roulettestrategi som kan leda till riktigt bra spelsessioner kallas Oscar’s Grind. Det bygger på så kallad positiv progression där insatsen höjs efter vinster. Målet är att hålla nere insatsen när flera förluster sker i följd och öka den när flera vinster sker i följd. På så sätt är det möjligt att hela tiden ta igen sina förluster och bygga upp sin bankrulle över tid. Vissa likheter går att hitta med strategin Paroli, men det finns också viktiga skillnader.

Oscar’s Grind är ett relativt nytt system som inte slog igenom förrän år 1965, då det nämndes i en guide för casinospelare skriven av Allan Wilson. Ursprunget är en professionell spelare vid namn Oscar som var extremt seriös i sitt spelande. Han antecknade resultatet efter varje enskild spelrunda. Wilson kom över statistiken och upptäckte ett intressant mönster. Med hjälp av en datorsimulering testades detta system hela 280 000 gånger. Otroligt nog resulterade detta i en vinst, vilket tyder på att Oscar’s Grind Roulette Strategy verkligen var ”the real deal”, men lägg märke till att simuleringen hade vissa unika förutsättningar. Det fanns ingen begränsning för spelbudget eller storlek på insatserna.

Nedan tittar vi på hur du spelar roulette med Oscar’s Grind, logiken bakom hur det fungerar, vilka för- och nackdelar som finns, samt om det är en strategi som är lämplig att satsa på för att försöka tjäna pengar i det långa loppet.

Hur du spelar roulette enligt strategin Oscar’s Grind

Detta är ett system som bygger på satsningar som betalar jämna pengar, 1:1. Rent teoretiskt går det att tillämpa Oscar’s Grind på andra spel än roulette, men hur som helst vill du vara så nära 50/50 i sannolikhet som möjligt. Just för roulette handlar det om alternativ som att spela på färgerna rött eller svart, på att siffran är jämn eller udda, eller på låg siffra (1-18) eller hög siffra (19-36).

Sedan delas allt in i sekvenser där målet med varje sekvens är att nå en vinst lika stor som grundinsatsen på 1 enhet. Hur du väljer storleken på den enheten är en vetenskap i sig och handlar om bankrullehantering. Ofta är mellan 1 % och 5 % av den totala bankrullen lämpligt för att spela ett system liknande Oscar’s Grind. Har du 2000 kr att röra dig med, är det klokt att spela med 2-10 kr i grundinsats. Ju större procentandel av din bankrulle, desto högre blir risken.

Exempel sekvens; om du vinner den första spelrundan
Spelrunda Insats Vinst Förlust Nettoresultat Handling
1 10 X +10 Sekvens avslutad

Förklaring:

Börja med att satsa grundinsatsen, för enkelhetens skull kan vi säga att det är 10 kr. Om du vinner den första spelrundan har du redan gått plus 1 enhet, så sekvensen avslutas. Det är ett ganska vanligt fall och de flesta sekvenser i detta system blir ganska korta. Då och då uppstår dock situationer med en väldigt dålig start och i så fall krävs mer arbete för att uppnå den eftersträvade vinsten på 1 enhet.

Exempel: En längre sekvens som börjar med en förlust
Spelrunda Insats Vinst Förlust Nettoresultat Handling
1 10 X -10 Insatsen förblir oförändrad
2 10 X -20 Insatsen förblir oförändrad
3 10 X -30 Insatsen förblir oförändrad
4 10 X -40 Insatsen förblir oförändrad
5 10 X -30 Insatsen förblir oförändrad
6 20 X -10 Insatsen höjs ett steg
7 20 X +10 Sekvensens avslutas

Förklaring:

För att illustrera hur strategin fungerar vid upprepade förluster kan vi utgå från att du förlorar de 4 första rundorna. Nu ligger du minus med 40 kr. Den fjärde rundan vinner du. Eftersom du vinner 20 kr med 10 kr som insats tar du igen 10 kr och ligger nu -30 kr totalt. Nu höjer du insatsen till grundinsatsen + 1 enhet, dvs 20 kr. Även den rundan vinner och totalt är du -10 kr. En vinst på 20 kr skulle innebära att du går plus en enhet, så istället för att höja insatsen spelar du återigen med 20 kr som insats. Du vinner och ligger +10 kr eller 1 enhet. Sekvensen avslutas och du börjar om från början.

Om du är bekant med Paroli-strategin så utnyttjar denna också serier med flera vinster i följd för att kompensera för förluster, men dubblar insatsen istället för att som i Oscar’s Grind ta grundinsatsen + 1 enhet. Dessutom, som vi såg i exemplet ovan, så höjer man endast insatsen om detta behövs för att uppnå en vinst på 1 enhet. Räcker det med den nuvarande insatsen för att göra en vinst på 1 enhet, sker ingen höjning. Bästa sättet att spela Oscar’s Grind är att hela tiden ha koll på sitt saldo. Påbörjar man en sekvens med 500 kr och spelar med 10 kr som grundinsats, är målet att uppnå 510 kr.

Fördelar med Oscar’s Grind

Att använda Oscar’s Grind roulette system innebär många fördelar jämfört med en del aggressiva system. På grund av att höjningen av insatsen sker relativt långsamt, håller man nere risken att snabbt komma upp på höga insatser och riskera att förlora hela sin bankrulle. Oscar’s Grind Roulette System har ordet ”Grind” i namnet av en anledning, det blir mer som en långsam, metodisk väg att nå en vinst på 1 enhet. Vissa sekvenser kan bli ganska långa, men eftersom det är ett system som är bra på att ta tillvara på när du är het vid roulettebordet, så kommer i princip alltid en period som ser till att du är tillbaka på plus. Logiken bakom Oscar’s Grind är att förr eller senare kommer 3-4 vinster i rad, som lätt kan kompensera för tidigare förluster.

Även om man förlorar fler spelrundor än man vinner går det att tjäna pengar i en spelsession som tillämpar Oscar’s Grind. Därför har strategin vissa fördelar gentemot att spela helt slumpmässigt. Inom roulette anses det också som ett enkelt system. Om du väljer en grundinsats på ett smart sätt krävs inga komplicerade beräkningar.

Nackdelar med Oscar’s Grind

Om strategin alltid ska fungera rent teoretiskt förutsätter den en obegränsad bankrulle och obegränsad storlek på insatserna. Annars kan det inträffa situationer då insatsen ökar så mycket att man inte längre har råd att följa detta system. Dessutom har de roulettebord som finns på nätet oftast en övre gräns för maximalt tillåten insats. Att Oscar’s Grind Strategy uppnår ett sådant tak är sällsynt, men det kan inträffa. Likt andra system som utnyttjar flera vinster i rad är det serier då vinst-förlust kommer om vartannat och vinstföljder med 3 eller fler vinster verkar som bortblåsta. Då riskerar man till och med att förlora pengar snabbare.

Är det lämpligt att använda Oscar’s Grind för roulette?

Om du i en enskild spelsession vill öka sannolikheten att gå plus är Oscar’s Grind inget dumt val. Över tid har den dock nackdelen att den precis som flera andra roulettestrategier under vissa förutsättningar kan leda till att du förlorar hela din bankrulle. Just för Oscar’s Grind tar det längre tid att nå höga insatser än i till exempel den välkända Martingale-strategin. Du har hela tiden kontroll och håller nere risken genom att aldrig öka din insats mer än nödvändigt för att gå plus 1 enhet. Därför finns hopp att turen hinner vända, även om du drabbas av en lång serie med ogynnsamma resultat.

Hur du kan vinna på roulette med strategin Oscar’s Grind

Jakten på en stabil roulettestrategi med en klart hanterbar risk har lett fram till Oscar’s Grind. Lär dig allt om hur detta system fungerar.


Roulette Strategier och system