Omvänd Fibonacci roulette strategi

Roulette system


banner


Är det någon rstrategi som är det svarta fåret i flocken och som aldrig får vara med att leka så är det omvänd Fibonacci. De flesta roulettsystem har något som gör dem till attraktiva val, men Fibonacci som omvänd variant anses nästan alltid vara en flopp då det inte finns mycket som talar för den.

Som du säkert redan har förstått då namnet avslöjar allt, grundar sig denna strategi i den som endast kallas för Fibonacci. Detta original är ett negativt progressionssystem som använder sig av den kända Fibonaccisekvensen – eller som vi brukar kalla den i folkmun – det gyllene snittet.

Detta är en sekvens av nummer som även omvänd Fibonacci använder sig av då de två strategierna till stora delar är väldigt lika. Det som skiljer sig är att istället för en negativ progression där insatsen ökar med varje förlust, har omvänd Fibonacci en positiv sådan där satsningar istället ökar med varje vinst.


Så här ser Fibonaccisekvensen ut

1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – 144 – 233 – 377 – 610 – 987


Till synes ser Fibonaccisekvensen bara ut att vara en sekvens av slumpmässiga nummer som inte har någon betydelse. Varje tal är däremot summan av de tidigare två och detta matematiska mönster är något som förekommer överallt i världen – till och med i universum.

För många har denna naturliga förekomst gjort originalet av Fibonacci till något av en helig roulette strategi. Lustigt nog har den omvända inte prisats på alls samma vis trots att det är samma nummer som används. Varför ger vi dig svaret på när du hänger med oss vidare i artikeln. I denna berättar vi allt om hur du använder dig av omvänd Fibonacci och vad dess för- och nackdelar är.

Hur används omvänd Fibonacci?

Precis som originalet, är det bästa att tillämpa omvänd Fibonacci på de satsningsalternativ som har en så nära 50% chans som möjligt att inträffa. Det vill säga de som ger dig dubbla din insats tillbaka, såsom färg, jämnt, ojämnt, lågt och högt nummer.

Strategin går ut på att du följer Fibonaccisekvensen och börjar med att du satsar det tal som befinner sig längst till vänster på den. För varje vinst förflyttar du dig sedan ett steg åt höger på sekvensen och för varje förlust två steg tillbaka på den. Detta kan se ut enligt följande:

Exempel på en omvänd fibonaccisekvens
1 kr 1 kr 2 kr 3 kr 5 kr 8 kr 13 kr 21 kr 34 kr 55 kr
Vinst Vinst Vinst Vinst Förlust
Vinst Vinst Vinst Vinst Vinst Förlust
Vinst Vinst Vinst Vinst Förlust
Förlust
Förlust
Vinst Förlust

Som du kan se på tabellens andra rad, börjar vi med fyra vinster i sträck där insatsen höjs med ett steg på sekvensen för varje vinst. Vid vår satsning av 5 kr stöter vi sedan på en förlust och insatsen sänks därför med två steg åt vänster (ner till 2 kr). Detta har vi illustrerat genom att skapa en tredje rad där det dyker upp fem nya vinster i sträck som sedan leder till ännu en förlust.

Även om ovanstående Fibonaccisekvens påbörjas med en etta och således av en insats på 1 kr, kan du alltid bestämma själv hur mycket du vill börja med att satsa. Om du förändrar insatsen måste du däremot även förändra hela sekvensen i samma proportioner. Vill du t.ex. börja med att satsa 20 kr, måste alla tal multipliceras med 20 och du får då en sekvens som ser ut så här:


20 – 20 – 40 – 60 – 100 – 160 – 260 – 420 – 680 – 1100 – 1780 – 2880 – 4660 – 7540


När du använder dig av strategin är det alltid viktigt att veta var någonstans du är i sekvensen och om du ändrar den ursprungliga insatsen är det därför bra om du skriver ner hur talföljden ser ut.

För att få en bättre förståelse av hur omvänd Fibonacci kan se ut rent resultatmässigt, kan vi ta ett exempel av 10 stycken spelrundor där vi använder oss av en sekvens som påbörjas med 10 kr.

 

Exempel där vi spelar på svart med 1000 kr bankrulle
Spelrunda Insats Rött Svart Bankrulle
1 10 X 1010
2 10 X 1020
3 20 X 1040
4 30 X 1010
5 10 X 1020
6 20 X 1040
7 30 X 1070
8 50 X 1120
9 80 X 1040
10 30 X 1010

Vad tabellen illustrerar kan vi en första anblick se väldigt bra ut då vår bankrulle ständigt är grön och gröna siffror vill vi så klart se mycket av. Går vi däremot in på djupet av vad som har hänt så ser vi att resultaten inte alls är så bra som vi först hade trott. På 10 stycken rundor har vi vunnit 7 gånger, men trots detta har vi endast nått en nettovinst på 10 kr.

Att vinna 7 gånger av 10 är en riktigt bra prestation då vi i snitt endast vinner 5 av dem (vinstchansen i Europeisk roulette ligger på 48.6%). Då kan man ju fråga sig hur det istället skulle se ut om vi endast vann 5 på stycken spelrundor. Detta har vi illustrerat nedan.

Exempel där vi spelar på svart med 1000 kr bankrulle
Spelrunda Insats Rött Svart Bankrulle
1 10 X 1010
2 10 X 1020
3 20 X 1040
4 30 X 1010
5 10 X 1000
6 10 X 990
7 10 X 1000
8 20 X 1020
9 30 X 990
10 10 X 980

Som du kan se, är resultaten inte alls lika positiva. Till skillnad ifrån ett flertal strategier, lider vi av en förlust vid ett sådant här scenario. Faktum är att det vore bättre för oss om vi inte använde systemet alls och bara satsade samma summa under varje spelrunda. Då hade vi åtminstone varit break-even.

Det som behöver göras för att strategin ska kunna fungera på ett hyfsat sätt, är att vi bestämmer oss för ett tillfälle då vi säkrar vår vinst och börjar om sekvensen på nytt. Vi kan t.ex. ponera att vi endast låter det gå fyra vinnande rundor på rad innan vår vinst säkras. Då kan det se ut så här:

 

Exempel där vi spelar på svart med 1000 kr bankrulle
pelrunda Insats Rött Svart Bankrulle
1 10 X 1010
2 10 X 1020
3 20 X 1040
4 30 X 1010
5 10 X 1020
6 20 X 1040
7 30 X 1070
8 50 X 1120
Vinsten säkras och vi börjar om med en bankrulle på 1120 kr
9 10 X 1110
10 10 X 1100

Detta är exakt samma vinster och förluster som i vårt första exempel, men istället för att endast ha nått en nettovinst på 10 kr, har vi nu lyckats kamma hem hela 100 kr.

Fördelar med omvänd Fibonacci

Omvänd Fibonacci är definitivt ingen strategi som utmärker sig med sina enorma fördelar. Faktum är att det i jämförelse med de andra system som existerar för roulette är svårt att hitta någon anledning till att använda sig av den överhuvudtaget.

Ska vi försöka att lyfta fram något positivt med strategin så är det att du snabbt kan kamma hem en större hacka. Då insatsen ökar mer och mer ju fler vinster du får i sträck, kan du vid flera stycken på rad få en riktigt fin utbetalning.

Omvänd Fibonacci är även ett flexibelt system då du själv kan justera strategins risk kontra belöning. Ju längre du väljer att öka dina insatser innan du säkrar en vinst, desto större blir risken du tar och således även vinsterna som du kan få.
Nackdelar med omvänd Fibonacci

Till skillnad ifrån vanlig Fibonacci strategi som kan fungera väl beroende på vad du är ute efter av din spelupplevelse, har omvänd Fibonacci stora svagheter som får systemet att blekna i jämförelse. Först och främst kräver strategin att vinster alltid sker på rad, vilket det så klart aldrig finns några garantier för. Faktum är att det är en ganska stor grej att begära något sådant.

Om vinster och förluster ständigt växlas med varandra, sker det aldrig någon progression då insatsen bara höjs med ett steg vid varje vinst, medan den sänks med två vid varje förlust. För att vår satsning ska kunna öka, krävs det att tre stycken vinster inträffar för varje förlorande spelrunda. Då vinstchansen på våra insatsalternativ endast ligger på 48.6% i Europeisk roulette, har vi definitivt inte oddsen på vår sida.

Trots att en fördel med strategin är dess flexibilitet i risk kontra belöning, är även en nackdel med den att den har stora begränsningar i just detta. Då insatsen inte ökar alls i början av sekvensen och inte tar fart förrän efter ett par vinster, finns det ingen anledning för oss att säkra en vinst i ett tidigt skede.

Innan fyra vinster på rad kan insatsen aldrig bli högre än dubbla den första då en förlust alltid sänker den med två steg. Ska man då säkra en vinst innan detta kan man lika gärna spela utan något system överhuvudtaget. Strategin får då ingen mening alls.

För att det ska finnas något värde i att använda sig av omvänd Fibonacci behöver vi alltså som minst få fyra vinster i rad innan en säkring sker. Problemet med detta är då att oddsen talar emot oss och för att sätta det hela i perspektiv är chansen för att få fyra vinster i rad endast ca 5%.

Är det lämpligt att använda sig av omvänd Fibonacci?

Med handen på hjärtat ser vi ingen anledning till att någonsin använda sig av omvänd Fibonacci. Visst kan du testa på strategin för att få en lite annorlunda spelupplevelse. Du har så klart inget att förlora på det. Är du däremot intresserad av positiva progressionssystem, såsom detta, skulle vi istället starkt rekommendera att spana in Tier et Tout strategin. Denna fungerar på ett liknande sätt, men har även stora skillnader som i vår mening gör den till ett mycket intressantare val.


Roulette Strategier och system